Moninaisuuden näyttämön haku auki

Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämön residenssihaku vuodeksi 2024 on auennut, ja keskittyy vuonna 2024 sirkustaidetta moninaistaviin produktioihin tai projekteihin.   

“Oulun teatteri haluaa olla muidenkin taidelajien kuin perinteisen puheteatterin koti ja tukea teatterialaa pienemmillä resursseilla toimivia esittävän taiteen olomuotoja. Toivomme avoimessa haussa siis ehdotuksia erityisesti ammattimaisilta sirkustaiteilijoilta ja sirkusryhmiltä”, kertoo Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio

Moninaisuuden näyttämö tarjoaa Oulun teatterin Vinttikamari-näyttämön vapaan kentän ammattimaisten ryhmien ja tekijöiden käyttöön kerran vuodessa. Maksimissaan kahdeksan viikkoa kestävän residenssijakson lopputuloksen tulee olla jokin yleisön kanssa jaettava tilanne: esimerkiksi valmis esitys, demo, prosessikuvaus, keskustelutilaisuus tai tapahtuma. 

Moninaisuuden näyttämöllä painottuvat sellaiset teatterikentän moninaistumiseen tähtäävät esittävän taiteen pienimuotoiset projektit ja produktiot, jotka pyrkivät uudistamaan esittävän taiteen kenttää sekä tekijöiden, sisältöjen että muotojen kannalta.  

Vinttikamari-näyttämön olosuhteet ovat teknisesti ja tilallisesti vaatimattomat, eivätkä esimerkiksi ilma-akrobatiaan liittyvät ripustukset ole siellä mahdollisia. Mutta moni muu asia on!

Moninaisuuden näyttämölle voi hakea 26.11.2023 mennessä.

Vinttikamari kerran vuodessa vapaan kentän käyttöön

Moninaisuuden näyttämö on Oulun teatterin vuonna 2021 aloittama konsepti, joka avaa Oulun teatterin Vinttikamarin avoimen haun kautta vapaan kentän ammattimaisten ryhmien ja tekijöiden käyttöön kerran vuodessa. 

Moninaisuuden näyttämölle voivat hakea kaikki vapaan kentän ammattilaiset: tekijät, tekijäryhmät ja organisaatiot. Valinnan tekee teatterin työryhmä taiteellisen johtajan johdolla. Moninaisuuden näyttämölle ei ole asetettu taloudellisia tavoitteita. Vinttikamari on pieni näyttämö, jonka tekniset mahdollisuudet ovat vaatimattomat. Projekteissa kannattaa siis painottaa sisältöjä ja ihmisiä, ei teknistä toteutusta.

Moninaisuuden näyttämön ensimmäinen teos oli elokuussa 2022 esitetty Lullabies for the Weary. Tanssia, performanssia ja äänitaidetta yhdistävä esitysprojekti kutsui katsojat teoksen sisälle lepäämään. Työryhmään kuuluivat queer-äänitaiteilija Maija Holopainen, equadorilainen tanssitaiteilija ja -pedagogi Mercedes Balarezo ja liike- ja esitystaiteilija Anna Olkinuora

Toinen teos oli puolestaan Harold Hejazin Adventures of Harriharri — Episode III -videopeliesitys, jossa Harriharri taistelee sosiaalisen syrjäyttämisen voimia vastaan integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Videopeliesityksen kerronta tapahtuu vuorovaikutteisen elokuvan sekä improvisoidun rapin ja laulun keinoin.