Ilmoita väärinkäytöksestä

Kerro Oulun teatterin toimintaa koskevasta väärinkäytös-epäilystä

Oulun teatterilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi vakavasta väärinkäytöksestä. Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mitä väärinkäytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi Oulun teatterin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsittelevät toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka ryhtyvät tarvittaessa jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoitus voidaan jättää käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin,
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa,
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista,
  • asia on jo ratkaistu tai
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia.

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Siirry tekemään ilmoitus väärinkäytöksestä

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Asiakaspalautteille oma lomake

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen Oulun teatterin lomakkeella.